naglowek_onkochirurgia2015_a.jpg

ESSO_ENDORSED.jpg

3rd International Conference "Advances in Surgical Oncology" have been granted ESSO auspices by the Website/Editorial Committee.

 

10-lecie radioterapii śródoperacyjnej w Lublinie

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Dziękujemy za Państwa udział w III międzynarodowej konferencji Advances in Surgical Oncology, która odbyła się w Lublinie w dniach 3 - 4 grudnia 2015 r.

 

Prof. dr hab. Wojciech P. Polkowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr med. Andrzej Kurylcio
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego