naglowek_onkochirurgia2015_a.jpg

ESSO_ENDORSED.jpg

3rd International Conference "Advances in Surgical Oncology" have been granted ESSO auspices by the Website/Editorial Committee.

PROGRAM NAUKOWY / SCIENTIFIC PROGRAM

Wykłady prowadzone będą w języku angielskim / Lectures will be in english
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie / The organizers reserve the right to make changes to the program

Program overview pdf

Detailed program pdf

Surgical Anatomy Workshop pdf